صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای

نمایشگاه SUNRA

Mar 29, 2016

  • 12 Autotech بین المللی سایگون و نمایش لوازم جانبی

سایگون Autotech و لوازم جانبی 2016
26 – 29 ماه مه سال 2016
نمایشگاه سایگون و کنوانسیون مرکز - SECC
799 نگوین وان Linh Dist. 7 شهر هوشی مین
غرفه شماره:690/691/714/715


  • نمایشگاه کانتون ۱۱۹

15 – 19 آوریل سال 2016

گوانگژو چین

13.1 سالن

غرفه No.:A15-16